Vennskapsklubber

Newport & District, Wales

Nyborg, Danmark

Lund, Sverige 

Nytt fra Lund februar 2009
  
Bergen Syds vennskapsklubb i Lund, ved vår norske kontakt i klubben Maria Rålamb, har sendt oss en melding om hvordan de har satt ”klubbintern hjelpevirksomhet” i system. Tanken er at klubbens medlemmer kan yte hverandre mange typer praktiske tjenester, noe som kan styrke søsterskapet i klubben ved at man kan møtes på flere måter og bli bedre kjent. Denne ideen har man så videreutviklet slik at den også kan fremme klubbens eksterne prosjekter. Det skal ikke være slik at man kjøper tjenester fra hverandre, men den som mottar en tjeneste kan takke for den ved å gi en gave til et av klubbens prosjekter. Dette skal være frivillig, og gjøres anonymt – gaven går inn i en samlet sum fra klubben. Så er det laget en liste over hvilke praktiske tjenester hvert enkelt klubbmedlem kan tilby. Noen eksempler er barnepass, hagearbeid, pass av hund eller andre dyr, turer med hunden, ærend med bil, hjelp med foto, datautskrifter, scanning og kopiering, ettersending av post, vanning av blomster, matlaging og servering. En ide for andre klubber?