Tillitskvinner.

Tillitskvinner 2019/2020 

Hilde Havsgård Ulvesæter, president

Skjoldvor Lie Haukaas, visepresident

Mette Meyer Brekke, kasserer

Berit Bachen Dahle, sekretær

Torild Mauseth, styremedlem

 

Trine Lem Mohn, suppleant

Ragnhild Storjohann, suppleant

 

Ekstensjonsansvarlig: Skjoldvor Lie Haukaas

Representanter til unionen: Hilde Havsgård Ulvesæter, Skjoldvor Lie Haukaas

Suppl. til unionen: Torild Mauseth, Siren N Holme, Bente Aukan, Mette Meyer Brekke

Nettansvarlig: Hilde Havsgård Ulvesæter

Programansvarlig: Bente Aukan

Ass.programansvarlig: Berit Bachen Dahle

Revisorer: Inger Sjong


Tillitskvinner 2018/2019

Hilde Havsgård Ulvesæter, president

Skjoldvor Lie Haukaas, visepresident

Wenche Sofie Nielsen, kasserer

Berit Bachen Dahle, sekretær

Torild Mauseth, styremedlem

 

Trine Lem Mohn, suppleant

Berit Alsaker, suppleant


 Tillitskvinner 2017/2018 

Torild Mauseth, president

Solveig Haakenstad Aase, visepresident

Berit Bachen Dahle, sekretær

Wenche Sofie Nilsen, kasserer

Inger Sjong, styremedlem

 

Berit Alsaker, suppleant

Mette Meyer Brekke, suppleant

 

Representanter til Unionen: Torild Mauseth, Wenche Sophie Nilsen.

Suppleanter til Unionen: Skjoldvor Lie Haukaas,Turid Hafstad Tynning,Berit Bachen Dahle, Hilde Havsgård Ulvrsæter.

Ekstensjonsansvarlig: Skjoldvor Lie Haukaas

Nettansvarlig: Ragnhild Storjohann, Hilde Havsgård Ulvesæter.

Programansvarlig: Wenche Sofie Nilsen

Assisterende programansvarlig: Berit Bachen Dahle

Revisorer: Inger Sjong, Siren Netteland Holme.

Valgkomite: Ragnhild Storjohann, Hilde Havsgård Ulvesæter.