Tillitskvinner.

Styret 2017-2018.

Torild Mauseth, president

Solveig Haakenstad Aase, visepresident

Berit Bachen Dahle, sekretær

Wenche Sofie Nilsen, kasserer

Inger Sjong, styremedlem

 

Berit Alsaker, suppleant

Mette Meyer Brekke, suppleant

 

Representanter til Unionen: Torild Mauseth, Wenche Sophie Nilsen.

Suppleanter til Unionen: Skjoldvor Lie Haukaas,Turid Hafstad Tynning,Berit Bachen Dahle, Hilde Havsgård Ulvrsæter.

                                   

                                     

Ekstensjonsansvarlig: Skjoldvor Lie Haukaas

 

Nettansvarlig: Ragnhild Storjohann, Hilde Havsgård Ulvesæter.

  

Programansvarlig: Wenche Sofie Nilsen

Assisterende programansvarlig: Berit Bachen Dahle

  

Revisorer: Inger Sjong, Siren Netteland Holme.

  

Valgkomite: Ragnhild Storjohann, Hilde Havsgård Ulvesæter.