Bergen-syd Soroptimistklubb.

Bergen syd Soroptimistklubb ble stiftet 26 mai 1973 av fed. kasserer Ingegard Suwe-Ericsson, Sverige. Gudmor er Gunhild Høstmark fra Bergen Soroptimistklubb.

Vi har møteplikt. Møtene holdes hver første tirsdag i måneden. 

Vi er 21 medlemmer og  vi ønsker at flere vil bli med i klubben.