Hva skjer?

Møteplan 2015-16.

Fravær meldes til presidenten innen mandag kl.12.
Den som ikke kan være med i matkomite eller ha "5 min", må selv bytte.

Matkomite: Det smøres ca. 20-25 snitter/ rundstykker/ evt. kringle/ oppskåret frukt (det man ønsker) fra hver.

 

 

Dato 

Sted  Program  5 min  Matkomite 

 

2.6.2015

kl.18.00.

Merk tiden!

 

Sommermøte.

Kr.150 + egenbetaling

for vin (kr. 50 pr. glass)

Påmelding til Grethe,

tlf: 402 38 924. 

Tlf. eller sms.

Husk gevinst!

Grethe Vange inviterer til familiestedet i Håkonshella. Nytt fra R&L-møtet i Stavanger.  Grethe.

1.9 .2015

kl.19.30.

Rekstensamlingene,

Statsminister Michelsensvei 34

Kari Hjortås forteller om leksehjelp i regi av Røde Kors.    Trine og Torild.

6.10.2015

kl.19.30.

Haukeland Universitetssykehus

(personalrom, Blodbanken)

 

"Barneansvar - barn som pårørende til alvorlig syke

 foreldre" v/Torild Mauseth.

 

 

   Siren og Hilde

25.11.2015

kl.19.30.

(onsdag)

Merk dag og dato!

Rekstensamlingene, Lille sal.

Statsminister Michelsensvei 34

Parkering på Gamlehaugen.

"Vold mot kvinner," v/forsker Kjersti Alsaker.    

8.12.2015.

kl.19.00.

Merk dato og tid!

 

Julemøte hos Ragnhild.

Storetveitvegen 161 A.

Påmelding til Trine innen 1.desember.

Pris kr.200 + egenbetaling for vin.

Hilde og Skjoldvor forteller fra Moldova.

Utlodning. Husk gevinst!

   Catering.

5.1.2016

19.30

Haukeland Universitetssykehus

(personalrommet, Blodbanken)

Torild forteller fra bryllup i India.

Mer fra Moldova v/ Hilde.

 

 Bente A og

 Grethe V

1.2.2016

Mandag!

kl.19.00.

Merk dag, dato og tid! 

Rådhuskantinen.

Invitasjon fra Bergensklubben. Unionspresident Kirsti      Guttormsen kommer.

Vårt møte utgår.

   

1.3.2016

kl.19.30.

 

Haukeland Universitetssykehus

(personalrommet, Blodbanken)

Årsmøte.   

 Berit BD og

 Skjoldvor

2.3.2016

kl. 18.00-19.45

Merk tiden! 

Bergen off. bibliotek

Hovedbiblioteket, Auditoriet

Bergen Soroptimistklubb sammen med Norsk Kvinnesaksforening. Åpent møte.

Kvinnelig entrepenørskap; har kjønn betydning i prosess og resultat?

 

 

5.4.2016

kl. 19.30

 Haukeland Universitetssykehus

(personalrommet, Blodbanken)

 

Berit Bachen Dahle deler erfaringer fra arbeid for FNs Syriakommisjon.

 Inger Sjong

 Wenche-Sofie

 og Turid

3.5.2016

kl. 19.30

 Vi møter ved nye

 Bergen Helsehus

 i Solheimsviken

 Foredrag v/flyktning-koordinator

 Egil K. Nielsen

 

 NB! Ingen

 bevertning.

21.6.2016

kl. 19.00

Merk dato og tid!

Pris kr.100 + vin.

 

Grethe inviterer også i år til landstedet på Håkonshella.

Påmelding til Grethe innen 4.6.16.

tlf:40238924.

Tlf. eller sms. 

    

Utlodning til Moldova.

Husk gevinst!

 

Hilde og Skjoldvor forteller nytt fra Moldova.

Bente A. forteller fra R&L møtet.

 Grethe

3.9.2016

kl.11.00-15.00

Distriktsmøte på Os.

Os eldresenter, Hamnevegen 40.

Påmelding innen 30.5.16.

Pris kr. 300,00.

 

Patricia Langeland forteller om livet som flyktning og møtet med Norge.

Informasjon fra klubbene og fra distriktsansvarlig Inger Kløve.

 

Lunsj. 

6.9.2016

kl. 19.30

Hos Ragnhild

Storetveitveien 161 A

Sikkerhet på reise. v/ Berit Bachen Dahle. 

 

Trine og Berit BD

4.10.2016

kl. 19.30

Hos Hilde

Øvre Kråkenes 216.

Hilde forteller fra tur til Dubai.

Trine refererer litt fra distriktsmøtet på Os.

Skjolvor og Turid

1.11.2016

kl.19.30.

Helsestasjonen, Nesttun.

Kommunehuset 2.etg.

Parkering i parkeringshuset på Nesttun.

Besøk av distiktskontakt

Ingrid Kløve.

(Voss soroptimistklubb)

 Wenche Sofie.

Torild og Bente A

6.12.2016

kl.19.00.

Merk tid!

Julemøte

Trine's hus.

Kvernabekkvegen 33.

 

 

Utlodning (Hilde/Grethe)

Catering, pris kr.200 + egenbetaling for vin.

Husk gevinst!

 Solveig.

Torild og Inger.

Varm mat, bindende påmelding til Torild senest 28.11 og avmelding senest 2.12 før kl.12.

(husk! du må betale hvis du ikke melder fra innen fristen)

10.1.2017

kl.19.30. 

 Nesttun helsestasjon.

Elin Mortensen

(arbeider med lederutvikling i AFF)

 Bente

Sissel  og Mette

7.2.2017

kl. 19.30.

 Nesttun helsestasjon.

Torill H.Kongsbakk fra Stiftelsen Sesam foredrar   om arbeidet deres.

 Berit A.

Trine og

Wenche Sofie

6.3.2017.

Merk dato!

 

Fortellerteateret i regi av Bergensklubben.

 

 

4.4.2017. 

 Nesttun helsestasjon.

Årsmøte.

 Mette.

Turid og Ragnhild.

2.5.2017

kl.19.30.

 Nesttun helsestasjon.

Hilde Ordemann, seniorrådgiver hos Fylkeslegen, foredrar med utgangspunkt i Ida-saken.

 Sissel

Solveig og Siren. 

6.6. 2017. 

kl.18.00.

Merk tiden!

Grethe inviterer til familiestedet i Håkonshella.

 

Sommermøte med utlodning.

Kr. 250,00

Betaling til bankkonto:95210548689.

NB! Betaling er påmelding.

 

Husk gevinst!

 

Berit B.D. - litt om   Hieronimusprosjektet.

Grethe og Hilde.