Prosjekt Swaziland

Vårt prosjekt i Swaziland.

Vi er med i et privat prosjekt som støtter en familie i Swaziland. Swaziland er et av verdens fattigste land og har en av de høyeste infeksjonsratene av HIV.
Den yngste datteren i familien vil gjerne utdanne seg til sykepleier. Hun går nå siste året på highschool og er kommet inn på sykepleiestudiet. Vi støtter henne med skolepenger som blir betalt direkte til skolen.
Et av våre medlemmer besøkte familien i 2005. Vår kontaktperson er Leif Eriksen, han er reiseleder og reiser til og fra Norge og Afrika.
 
  
Januar 2016.
Zanele er ferdig med sin utdannelse og vårt prosjekt er avsluttet.

 

Bruktbokmarked til inntekt for prosjektet.