Hva gjør vi?

 

    

Vårt prosjekt i Swaziland.

Vi er med i et privat prosjekt som støtter en familie i Swaziland. Swaziland er et av verdens fattigste land og har en av de høyeste infeksjonsratene av HIV.
Den yngste datteren i familien vil gjerne utdanne seg til sykepleier. Hun går nå siste året på highschool og er kommet inn på sykepleiestudiet. Vi støtter henne med skolepenger som blir betalt direkte til skolen.
Et av våre medlemmer besøkte familien i 2005. Vår kontaktperson er Leif Eriksen, han er reiseleder og reiser til og fra Norge og Afrika.
 
  
Januar 2016.
Zanele er ferdig med sin utdannelse og vårt prosjekt er avsluttet.
 
 
Nytt prosjekt.
 
BESKRIVELSE AV BERGEN SYD SOROPTIMISTKLUBB SITT PROSJEKT I MOLDOVA.
 
MÅL
 
Å bedre livssituasjonen for unge mennesker som er blinde eller svaksynte i Moldova gjennom å skape en plattform der de unge kan møtes og utveksle erfaringer og lære av hverandre, også kalt likemannsarbeid.
 
Likemannsarbeid er blitt definert som "en samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, det vil si i samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp, støtte eller veiledning partene i mellom".
 
HVORDAN
 
Prosjektet blir forankret hos Hjelp Moldova synssenter Chrisnau og blir ledet derfra.
Synssenteret knytter til seg Evelyna som ungdomskontakt. Hun er selv  ung og har en sterk synshemming. Hun har en optimisme og evne til kontakt som et slikt prosjekt trenger.
Hennes oppgave kan være å arrangere felles samlinger der flere unge kan møtes og bli kjent og utveksle erfaringer.
Hun kan og arrangere kurs med egne eller eksterne kursledere i forhold til kunnskap om egen funksjonshemming og hvordan leve med den.
Hovedfokus må være å få ungdom til å akseptere egen funksjonshemming og se muligheter til et godt liv til tross for funksjonshemmingen.
Synssenteret vedTatjana videreformidler denne kontakten til unge brukere av synssenteret.
 
HVA BLIR VÅR ROLLE:
 
Betale Evelyna en godtgjørelse for hennes arbeid.
 
Dekke utgifter til de unge for å komme. (Transport)
 
Leie av lokale til å være i.
 
Mat og drikke på samlinger.
 
Betale innleide kursholdere.
 
Eventuelt andre kostnader som dukker opp.
 
(Kanskje lage en brosjyre)
 
HVA KREVER VI:
 
En rapport hvert halvår over aktiviteter som er gjennomført.
Hvor mange har deltatt og hva nytten har vært.
 
Regnskap.
Bruktbokmarked til inntekt for prosjektet.