Bli medlem.

Vi vil gjerne ha nye medlemmer.

Infobrosjyre utarbeidet av SI Norgesunionen gir kortfattet informasjon om soroptimistorganisasjonen.

Kontakt oss på e-post: bergen-syd@soroptmistnorway.no